Valinnanvapaus 5,5 %

Ei limuviinoja ruokakauppoihin. Ei keskiolutta vahvempia lähikauppaan. Ajankohtaiseen poliitti­seen solmuun on löytynyt uusi ratkaisu, jonka kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat valmiita hyväksymään.

Uuden esityksen mukaan kansalaiset saavat jatkossakin ostaa enintään 4,7 % vahvuisia alkoholi­juomia mistä tahansa kaupasta, kioskista tai huoltoasemalta. Yli 5,5 % vahvuiset juomat voi jatkossa­kin ostaa mistä tahansa Alkon liikkeestä. Kiistanalaiseen 0,7 % välykseen toteutetaan valinnanva­paus. Mallissa kansalaisen valitsee yksityisen vähittäiskaupan, josta hän voi ostaa yli 4,7 %, mutta enintään 5,5 % alkoholia sisältäviä juomia. Asiakas voi valita palveluntuottajakseen vaihtoehtoi­sesti myös valtiollisen Alkon myymälän. Valinta tehdään sitovasti vuodeksi kerrallaan, ja kansalainen saa välykseen kuuluvia juomia vain kyseisestä liikkeestä. Muut ruoka- ja juomaostok­set kansalainen voi jatkossakin tehdä vapaasti mistä tahansa kaupasta tai Alkon myymä­lästä. Kansalaisille rakennetaan verkkopalvelu, jossa he voivat tehdä ruokakaupan tai Alkon valinnan. Kansalainen saa tunnisteen, jolla kauppa todentaa omasta rekisteristään asiakkaan valinneen juuri kyseisen kaupan. Jos kauppa myy 4,8, – 5,5 % vahvuisia juomia ilman tunnistamista, voidaan siltä evätä kaikkien alkoholia sisältävien juomien myyntilupa määräajaksi.

Kaupan alalla uuteen esitykseen ollaan pääosin tyytyväisiä, sillä aiemman sallivamman lakiesityk­sen läpimeno näytti hyvin epävarmalta. Kauppiaat ovat tosin esittäneet huolena, että on paljon alueelli­sia eroja sen suhteen, kuinka paljon ihmiset ylipäänsä ostavat alkoholijuomia. Esityksessä tähän vastataan kapitaatiokorvauksella. Kunkin kaupan lähialueen väestön sosio-ekonomisen ase­man, kulutuskäyttäytymisen ja juomatottumusten pohjalta tehtävän ennusteen perusteella kaupoille lasketaan kapitaatiokorvaus. Käytännössä malli toimii niin, että oletettavasti vähemmän 4,8 – 5,5 % vahvuisia juomia ostavan väestöpohjan alueen vähittäiskaupoille maksetaan korvausta valtakunnal­lista keskiarvoa pienemmistä ostoksista. Tällä kompensoidaan valinnanvapauden kilpai­lulle mahdollisesti aiheuttamia vääristymiä ja estetään niin sanottua kerman kuorintaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat periaatteessa uudistuksen kannalla. Mallissa pystytään rajaamaan varsin tehokkaasti alkoholin kulutuksen kokonaiskasvua, todetaan järjestöjen antamissa lausun­noissa. Malli kyllä lisäisi todennäköisesti kulutusta jonkin verran, mutta saatavuutta rajoitettaisiin jatkossa­kin merkittävästi. Kapitaatiokorvaus ehkäisisi epätervettä kilpailua asiakkaista. Tämä on niiden mielestä tässä tilanteessa hyväksyttävä kompromissi.

Valinnanvapauden hallinnollinen ja toimeenpaneva vastuu on tulevilla maakunnilla.  Uusien tietojärjestelmien rakennuskustannuksia ja valinnanvapauden toimeenpanotehtäviin tarvitta­vien uusien virkamiesten määrää arvioidaan parhaillaan. Pitkällä aikavälillä ratkaisun arvioi­daan kuitenkin tuovan merkittä­viä lisäsäästöjä täydelliseen vapauteen verrattuna.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

8 + = 13